Organisatie

Artistiek leider
Alexander Pavlovsky, eerste violist van het Jerusalem Quartet.

Bestuur Stichting Zeister Muziekdagen
Het bestuur kent een zittingstermijn van vier jaar. Deze termijn kan eenmalig met nogmaals vier jaar worden verlengd. Het bestuur verricht alle werkzaamheden onbezoldigd en bestaat uit vijf leden:

NaamFunctieAantredenAfloop termijn
René de Zoete
voorzitter 20212025
Maarten Minderhoudsecretaris20212025
Hans den Hollanderpenningmeester20202024
Jan de Waardproduktie en vrijwilligers20212025
Romana Engemansponsoren, relaties en communicatie20202024

Het festival wordt mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de overheid, fondsen, sponsoren, bedrijven, alsmede door een breed netwerk van Vrienden van de Zeister Muziekdagen, verenigd in de steunstichting Vrienden van de Zeister Muziekdagen.

Stichting Zeister Muziekdagen onderschrijft diverse codes in de culturele wereld: de Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit & Inclusie en de Fair Practice Code.

Erevoorzitter
drs. Steven Matthijsen en Zvi Maschkowski, mede-oprichters van de Zeister Muziekdagen

Comité van Aanbeveling
mr. drs. F. Bolkestein, voormalig Eurocommissaris
drs. J.J.L.M. Janssen, burgemeester van Zeist
Jerusalem Quartet
Sharon Kam, klarinettiste
Remy van Kesteren, harpist

mr. Liselotte Pesch, voormalig voorzitter Stichting Zeister Muziekdagen
mr. S. Reinink, algemeen directeur van het Het Concertgebouw Amsterdam
mr. M.A. van Rhijn, voormalig notaris te Zeist
Philip Setzer, violist van het Emerson String Quartet
dr. Marlon Titre, hoofd afdeling klassieke muziek van het
Koninklijk Conservatorium Den Haag
Maartje van Weegen, voormalig tv- en radiopresentator
Paul Witteman, radio- en tv-presentator

EFFE-label voor Zeister Muziekdagen

De Zeister Muziekdagen mag sinds 2015 het EFFE-label voeren, als een van ‘Europe’s remarkable festivals’. Dit label wordt door het platform Europe for Festivals, Festivals for Europe (EFFE) toegekend aan festivals die zich onderscheiden door artistieke kwaliteit, lokale betrokkenheid en internationale oriëntatie. Uit het juryrapport: For more than 25 years the festival keeps up with high artistic quality, creating opportunities for new talented artists and connecting to the audience. EFFE is een initiatief van de European Festivals Association.

Zeister Muziekdagen wordt gesteund door