zomerfestival 15 - 29 augustus 2020 afgelast

Organisatie

Artistiek leider

Alexander Pavlovsky, eerste violist van het Jerusalem Quartet.


Bestuur Stichting Zeister Muziekdagen

De Stichting Zeister Muziekdagen kent een bestuur-model. Het bestuur is zowel beleidsinitiërend als beleidsuitvoerend.

Het bestuur van de Stichting Zeister Muziekdagen is zo samengesteld dat alle noodzakelijke soorten kennis en contacten vertegenwoordigd zijn. Naast algemeen bestuurlijke elementen gaat het daarbij ook met name om kennis van kamermuziek.

Het bestuur kent een zittingstermijn van vier jaar. Deze termijn kan eenmalig met nogmaals vier jaar worden verlengd.

Het bestuur van de Stichting Zeister Muziekdagen verricht alle werkzaamheden onbezoldigd en bestaat uit zes leden:

 

Naam

Functie

Aangetreden

Afloop termijn*

Liselotte Pesch

voorzitter

2016

2020

Karin Strengers-Olde Kalter

secretaris

2017

2021

Reinout Gunst

penningmeester

2018

2022

Jan de Waard

artistieke zaken

2017

2021

Caroline Koldeweij-Verhoeven

Sponsoring en relatiebeheer

2019

2023

Marielle van Aggelen

PR en communicatie

2019

2023

 *Alle bestuursleden zitten in hun eerste termijn.

 

Het festival wordt mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de overheid, fondsen, bedrijven, alsmede door een breed netwerk van Vrienden van de Zeister Muziekdagen, verenigd in de steunstichting Vrienden van de Zeister Muziekdagen.

Stichting Zeister Muziekdagen onderschrijft diverse codes in de culturele wereld: de Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit & Inclusie en de Fair Practise Code.

 

Beschermheer

Jhr. dr. P.A.C. Beelaerts van Blokland, voormalig commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht

 

Erevoorzitter

Drs. Steven Matthijsen, mede-oprichter en oud-voorzitter van de Zeister Muziekdagen

 

Comité van Aanbeveling

 • mr. drs. F. Bolkestein, voormalig Eurocommissaris
 • drs. J.J.L.M. Janssen, burgemeester van Zeist
 • Jerusalem Quartet
 • Sharon Kam, klarinettiste
 • Remy van Kesteren, harpist
 • mr. S. Reinink, algemeen directeur van het Het Concertgebouw Amsterdam
 • mr. M.A. van Rhijn, voormalig notaris te Zeist
 • Philip Setzer, violist van het Emerson String Quartet
 • Dr. Marlon Titre, hoofd afdeling klassieke muziek van het Koninklijk Conservatorium Den Haag
 • Maartje van Weegen, voormalig tv- en radiopresentator
 • Paul Witteman, radio- en tv-presentator