17 - 31 augustus 2019

Lenteconcert 7 april 2019

Organisatie

De Stichting Zeister Muziekdagen bestaat nagenoeg geheel uit vrijwilligers. Het festival wordt mede mogelijk gemaakt door materiële bijdragen van de overheid, bedrijven en fondsen, en de financiële ondersteuning door Vrienden.

Artistiek leider

Alexander Pavlovsky, eerste violist van het Jerusalem Quartet


Bestuur Stichting Zeister Muziekdagen

De Stichting Zeister Muziekdagen kent een bestuur-model. Het bestuur is zowel beleidsinitiërend als beleidsuitvoerend.

Het bestuur van de Stichting Zeister Muziekdagen is zo samengesteld dat alle noodzakelijke soorten kennis en contacten vertegenwoordigd zijn. Naast algemeen bestuurlijke elementen gaat het daarbij ook met name om kennis van kamermuziek.

Het bestuur kent een zittingstermijn van vier jaar. Deze termijn kan eenmalig met nogmaals vier jaar worden verlengd.

Het bestuur van de Stichting Zeister Muziekdagen verricht alle werkzaamheden onbezoldigd en bestaat uit vijf leden:

Naam

Functie

Aangetreden

Afloop termijn

mr. Liselotte Pesch

voorzitter

2016

2020

drs. Karin Strengers-Olde Kalter

secretaris

2017

2021

Ir. Reinout Gunst

penningmeester

2018

2022

drs. Jan de Waard

artistieke zaken

2017

2021

drs. Stef Rietbergen

pr en marketing

2016

2020

 

Stichting Zeister Muziekdagen onderschrijft de Governance Code Cultuur.

Vrijwilligers

Naast het bestuur heeft de Zeister Muziekdagen veel vrijwilligers:

 • Sophie Blankenheym
 • Florian de Bruijn
 • Ines van Dijk
 • Marko van Gerven
 • Hellen van Gessel
 • Dirk-Jan Glastra
 • Inge Gorris
 • Liesbeth Groot
 • Corrie van den Haak-Vrijhof
 • Reinout Hensbroek
 • Albert Hulshoff
 • Henny Jansen-van Leusden
 • Annelies Kauffman-de Graaf
 • Theo Kauffman
 • Trees van Kleef
 • Gerbrand Kotting
 • Ans Nijhof
 • Annemiek Ponten
 • Carrie Renders
 • Joost Röselaers
 • Mária van Suchtelen
 • Wim Vermaak
 • Mieke Voskens-Drijver
 • Liesbeth de Wit

 

Beschermheer

Jhr. dr. P.A.C. Beelaerts van Blokland, voormalig commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht.

 


Erevoorzitter

Drs. Steven Matthijsen,  mede-oprichter en oud-voorzitter van de Zeister Muziekdagen.

 

 

Comité van Aanbeveling

 • W.I.I. van Beek, commissaris van de Koning in de provincie Utrecht
 • mr. drs. F. Bolkestein, voormalig Eurocommissaris
 • drs. J.J.L.M. Janssen, burgemeester van Zeist
 • Jerusalem Quartet
 • Sharon Kam, klarinettiste
 • mr. A.F.A. Kamerling, oprichter Dille & Kamille
 • Remy van Kesteren, harpist
 • mr. M.A. van Rhijn, voormalig notaris te Zeist
 • Philip Setzer, violist van het Emerson String Quartet
 • Maartje van Weegen, voormalig tv- en radiopresentator
 • prof. dr. H.H.F. Wijffels, oud-voorzitter van de Sociaal-Economische Raad en hoogleraar duurzaamheid en maatschappelijke verandering, Universiteit Utrecht
 • Paul Witteman, radio- en tv-presentator


Comité van Verdienste

 • ir. C.A. de Cock
 • mw. drs. A. Jiskoot-Schreuder
 • drs. A.C. van Kempen
 • mw. dr. Elsbeth Locher-Scholten
 • mw. ir. E.N. van Maren
 • Zvi Maschkowski, mede-oprichter van de Zeister Muziekdagen
 • drs. J.H. Werner