12 - 26 augustus 2017

Organisatie

De Stichting Zeister Muziekdagen bestaat volledig uit vrijwilligers. Het festival wordt mede mogelijk gemaakt door materiële bijdragen van de overheid, bedrijven en fondsen, en de financiële ondersteuning door Vrienden.

Artistiek leider

Alexander Pavlovsky, eerste violist van het Jerusalem Quartet


Bestuur Stichting Zeister Muziekdagen

 • mr. Liselotte Pesch, voorzitter
 • drs. Karin Strengers-Olde Kalter, secretaris
 • drs. Anthony van Kempen, penningmeester
 • drs. Gerbrand Kotting, artistieke zaken
 • drs. Stef Rietbergen, marketing, pr en sponsoring

Coördinatiecommissie

Naast het bestuur staat de Coördinatiecommissie. Hierin zitten de vrijwilligers die de organisatie van de Zeister Muziekdagen mogelijk maken.

 • Carrie Renders, voorzitter
 • Henk Ariëns
 • Caroline van de Beek
 • Sophie Blankenheym
 • Florian de Bruyn
 • Inge Gorris
 • Reinout Gunst
 • Corrie van den Haak-Vrijhof
 • Reinout Hensbroek
 • Albert Hulshoff
 • Henny Jansen-van Leusden
 • Annelies Kauffman-de Graaf
 • Theo Kauffman
 • Trees van Kleef
 • Caroline Linssen
 • Annemiek Ponten
 • Erik Postmus
 • Rien Schraagen
 • Mária van Suchtelen
 • Wim Vermaak
 • Mieke Voskens-Drijver
 • Jan de Waard
 • Heleen van de Weerd-Janssen


Beschermheer

Jhr. dr. P.A.C. Beelaerts van Blokland, voormalig commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht.

 


Erevoorzitter

Drs. Steven Matthijsen

 

Comité van Aanbeveling

 • W.I.I. van Beek, commissaris van de Koning in de provincie Utrecht
 • P. Blom, directeur Triodos Bank
 • mr. drs. F. Bolkestein, voormalig Eurocommissaris
 • drs. J.J.L.M. Janssen, burgemeester van Zeist
 • Jerusalem Quartet
 • Sharon Kam, klarinettiste
 • mr. A.F.A. Kamerling, oprichter Dille & Kamille
 • Remy van Kesteren, harpist
 • mr. M.A. van Rhijn, voormalig notaris te Zeist
 • Philip Setzer, violist van het Emerson String Quartet
 • Maartje van Weegen, voormalig tv- en radiopresentator
 • prof. dr. H.H.F. Wijffels, oud-voorzitter van de Sociaal-Economische Raad en hoogleraar duurzaamheid en maatschappelijke verandering, Universiteit Utrecht
 • Paul Witteman, radio- en tv-presentator


Comité van Verdienste

 • ir. C.A. de Cock
 • mw. drs. A. Jiskoot-Schreuder
 • mw. dr. Elsbeth Locher-Scholten
 • mw. ir. E.N. van Maren
 • Zvi Maschkowski, mede-oprichter van de Zeister Muziekdagen
 • drs. J.H. Werner