11 - 25 augustus 2018

Organisatie

De Stichting Zeister Muziekdagen bestaat nagenoeg geheel uit vrijwilligers. Het festival wordt mede mogelijk gemaakt door materiële bijdragen van de overheid, bedrijven en fondsen, en de financiële ondersteuning door Vrienden.

Artistiek leider

Alexander Pavlovsky, eerste violist van het Jerusalem Quartet


Bestuur Stichting Zeister Muziekdagen

De Stichting Zeister Muziekdagen kent een bestuur-model. Het bestuur is zowel beleidsinitiërend als beleidsuitvoerend.

Het bestuur van de Stichting Zeister Muziekdagen is zo samengesteld dat alle noodzakelijke soorten kennis en contacten vertegenwoordigd zijn. Naast algemeen bestuurlijke elementen gaat het daarbij ook met name om kennis van kamermuziek.

Het bestuur kent een zittingstermijn van vier jaar. Deze termijn kan eenmalig met nogmaals vier jaar worden verlengd.

Het bestuur van de Stichting Zeister Muziekdagen verricht alle werkzaamheden onbezoldigd en bestaat uit vijf leden:

Naam

Functie

Aangetreden

Afloop termijn

mr. Liselotte Pesch

voorzitter

2016

2020

drs. Karin Strengers-Olde Kalter

secretaris

2017

2021

drs. Anthony van Kempen

penningmeester

2009

2017*

drs. Jan de Waard

artistieke zaken

2017

2021

drs. Stef Rietbergen

pr en marketing

2016

2020

* Verlaat het bestuur per 31 december 2017 en zal worden opgevolgd door drs. Reinout Gunst.

Stichting Zeister Muziekdagen onderschrijft de Governance Code Cultuur.

Coördinatiecommissie

Naast het bestuur staat de Coördinatiecommissie. Hierin zitten de vrijwilligers die de organisatie van de Zeister Muziekdagen mogelijk maken.

 • Caroline van de Beek
 • Conny van den Berg
 • Sophie Blankenheym
 • Alrik Boonstra
 • Florian de Bruijn
 • Dirk-Jan Glastra
 • Inge Gorris
 • Liesbeth Groot
 • Reinout Gunst
 • Corrie van den Haak-Vrijhof
 • Reinout Hensbroek
 • Albert Hulshoff
 • Henny Jansen-van Leusden
 • Annelies Kauffman-de Graaf
 • Theo Kauffman
 • Trees van Kleef
 • Annemiek Ponten
 • Carrie Renders
 • Joost Röselaers
 • Rien Schraagen
 • Mária van Suchtelen
 • Wim Vermaak
 • Mieke Voskens-Drijver
 • Liesbeth de Wit

Beschermheer

Jhr. dr. P.A.C. Beelaerts van Blokland, voormalig commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht.

 


Erevoorzitter

Drs. Steven Matthijsen

 

Comité van Aanbeveling

 • W.I.I. van Beek, commissaris van de Koning in de provincie Utrecht
 • mr. drs. F. Bolkestein, voormalig Eurocommissaris
 • drs. J.J.L.M. Janssen, burgemeester van Zeist
 • Jerusalem Quartet
 • Sharon Kam, klarinettiste
 • mr. A.F.A. Kamerling, oprichter Dille & Kamille
 • Remy van Kesteren, harpist
 • mr. M.A. van Rhijn, voormalig notaris te Zeist
 • Philip Setzer, violist van het Emerson String Quartet
 • Maartje van Weegen, voormalig tv- en radiopresentator
 • prof. dr. H.H.F. Wijffels, oud-voorzitter van de Sociaal-Economische Raad en hoogleraar duurzaamheid en maatschappelijke verandering, Universiteit Utrecht
 • Paul Witteman, radio- en tv-presentator


Comité van Verdienste

 • ir. C.A. de Cock
 • mw. drs. A. Jiskoot-Schreuder
 • mw. dr. Elsbeth Locher-Scholten
 • mw. ir. E.N. van Maren
 • Zvi Maschkowski, mede-oprichter van de Zeister Muziekdagen
 • drs. J.H. Werner