15 - 29 augustus 2020

Lenteconcert: 14 maart 2020

Organisatie

De Stichting Zeister Muziekdagen bestaat nagenoeg geheel uit vrijwilligers. Het festival wordt mede mogelijk gemaakt door materiële bijdragen van de overheid, bedrijven en fondsen, en de financiële ondersteuning door Vrienden.

Artistiek leider

Alexander Pavlovsky, eerste violist van het Jerusalem Quartet


Bestuur Stichting Zeister Muziekdagen

De Stichting Zeister Muziekdagen kent een bestuur-model. Het bestuur is zowel beleidsinitiërend als beleidsuitvoerend.

Het bestuur van de Stichting Zeister Muziekdagen is zo samengesteld dat alle noodzakelijke soorten kennis en contacten vertegenwoordigd zijn. Naast algemeen bestuurlijke elementen gaat het daarbij ook met name om kennis van kamermuziek.

Het bestuur kent een zittingstermijn van vier jaar. Deze termijn kan eenmalig met nogmaals vier jaar worden verlengd.

Het bestuur van de Stichting Zeister Muziekdagen verricht alle werkzaamheden onbezoldigd en bestaat uit vijf leden:

Naam

Functie

Aangetreden

Afloop termijn

Liselotte Pesch

voorzitter

2016

2020

Karin Strengers-Olde Kalter

secretaris

2017

2021

Reinout Gunst

penningmeester

2018

2022

Jan de Waard

artistieke zaken

2017

2021

Marielle van Aggelen

pr en marketing

2019

2023

 

Stichting Zeister Muziekdagen onderschrijft de Governance Code Cultuur.

Vrijwilligers

Naast het bestuur heeft de Zeister Muziekdagen veel vrijwilligers:

 • Sophie Blankenheym
 • Betty Bos
 • Florian de Bruijn
 • Mea Colombini-Graafland
 • Ines van Dijk
 • Charles Evers
 • Hellen van Gessel
 • Dirk-Jan Glastra
 • Inge Gorris
 • Liesbeth Groot
 • Corrie van den Haak-Vrijhof
 • Albert Hulshoff
 • Henny Jansen-van Leusden
 • Reitz Jonkman
 • Trees van Kleef
 • Gerbrand Kotting
 • Ans Nijhof
 • Annemiek Ponten
 • Carrie Renders
 • Mária van Suchtelen
 • Wim Vermaak
 • Liesbeth de Wit

 

Beschermheer

Jhr. dr. P.A.C. Beelaerts van Blokland, voormalig commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht.

 


Erevoorzitter

Drs. Steven Matthijsen,  mede-oprichter en oud-voorzitter van de Zeister Muziekdagen.

 

 

Comité van Aanbeveling

 • mr. J.H. Oosters, commissaris van de Koning in de provincie Utrecht
 • mr. drs. F. Bolkestein, voormalig Eurocommissaris
 • drs. J.J.L.M. Janssen, burgemeester van Zeist
 • Jerusalem Quartet
 • Sharon Kam, klarinettiste
 • Remy van Kesteren, harpist
 • mr. S. Reinink, algemeen directeur van het Het Concertgebouw Amsterdam
 • mr. M.A. van Rhijn, voormalig notaris te Zeist
 • Philip Setzer, violist van het Emerson String Quartet
 • Dr. Marlon Titre, hoofd afdeling klassieke muziek van het Koninklijk Conservatorium Den Haag
 • Maartje van Weegen, voormalig tv- en radiopresentator
 • Paul Witteman, radio- en tv-presentator


Comité van Verdienste

 • ir. C.A. de Cock
 • mw. drs. A. Jiskoot-Schreuder
 • drs. A.C. van Kempen
 • mw. dr. Elsbeth Locher-Scholten
 • mw. ir. E.N. van Maren
 • Zvi Maschkowski, mede-oprichter van de Zeister Muziekdagen
 • drs. J.H. Werner