Musethica

MUSETHICA 2023

Sinds 2019 is de Zeister Muziekdagen internationaal partner van Musethica. In april 2023 zal er wederom een Musethica-week plaatsvinden. Altviolist Avri Levitan begeleidt dit jaar de jonge talenten van het ADAM Quartet en Alice Abram op cello! Een tiental concerten zal worden gegeven in verschillende sociale instellingen voor geestelijk gehandicapten, blinden en slechtzienden, en in verpleeghuizen. Het Lenteconcert vormt de afsluiting van dit project.
Op het programma staan werken van Ludwig van Beethoven, Witold Lutosławski, Igor Stravinsky en Johannes Brahms.

Een onderwijsmethode met maatschappelijke impact

Musethica is een onderwijsmethode die buitengewoon begaafde jonge musici en hun docenten in staat stelt hun interpretatieve vaardigheden te verbeteren en hun inspiratie-, luister- en muzikale vaardigheden verder te ontwikkelen. Geselecteerde jonge musici geven een groot aantal concerten samen met wereldberoemde docenten. ‘Leren door te doen’ is het motto. De methode heeft een sterke en directe sociale impact en biedt de samenleving live concerten van de hoogste kwaliteit.

Het doel van Musethica is om muzikanten een intense humanistische en muzikale ervaring te geven, waarbij ze hun luistervaardigheid en hun uitvoerende vaardigheden sterk ontwikkelen. Tegelijkertijd biedt Musethica gratis concerten aan groepen in de samenleving, die vaak uitgesloten zijn.

Wat begon als een simpel idee van de oprichters Avri Levitan en Carmen Marcuello in 2012, heeft de interesse gewekt van musici en instellingen over de hele wereld. Als gevolg hiervan organiseert Musethica jaarlijks honderden concerten voor scholen voor speciaal onderwijs, bejaardentehuizen, vrouwenopvangcentra, gevangenissen, vluchtelingenhuizen en andere instellingen.Talentontwikkeling is een van de hoofddoelstellingen van de Zeister Muziekdagen en daarom werken we graag samen met Musethica. Musethica werd geïntroduceerd in Nederland tijdens ons festival van 2019.

Meer informatie is te vinden op musethica.org.

Zeister Muziekdagen wordt gesteund door