Bezoekersvoorwaarden

Toegangsbewijzen

  1. Betaalde toegangsbewijzen worden niet gerestitueerd.
  2. Een eenmaal gekocht toegangsbewijs kan niet worden geruild.

Programmawijzigingen

  1. Programmawijzigingen geven geen recht op restitutie en ook in dit geval kunnen toegangsbewijzen niet worden geruild. We proberen de wijzigingen zo veel mogelijk te beperken en zullen deze voor zover mogelijk tijdig bekendmaken via onze website, social media en nieuwsbrief.

Radio- en televisie-opnamen

  1. Sommige concerten worden opgenomen voor uitzending via radio, televisie of internet. Vanzelfsprekend proberen wij de overlast voor onze bezoekers zo veel mogelijk te beperken.

Rondom en tijdens de concerten

  1. Het is tijdens de concerten niet toegestaan om audio-, video- en foto-opnamen te maken, behoudens voorafgaande toestemming van het bestuur van de Zeister Muziekdagen.
  2. Mobiele telefoons moeten tijdens de concerten worden uitgezet of op ‘stil’ worden gezet.
  3. Het is niet toegestaan grote tassen, pakjes, paraplu’s etc. de concertzaal in te nemen.
  4. Roken is niet toegestaan.
  5. Het is niet toegestaan goederen en schriftelijke informatie te koop aan te bieden of kosteloos te verschaffen, behoudens voorafgaande toestemming van het bestuur van de Zeister Muziekdagen.

De volledige Bezoekersvoorwaarden kunt u hier downloaden.

Zeister Muziekdagen wordt gesteund door