17 - 31 augustus 2019

Lenteconcert 7 april 2019

Geefwet

Meer geven kost minder

Vanaf 1 januari 2012 is de Geefwet van kracht. Het betreft een aantal veranderingen in de belastingwetten die schenkers aan culturele instellingen 25% meer belastingvoordeel geven dan voorheen. Uw gift aan Stichting Vrienden van de Zeister Muziekdagen is daardoor niet voor 100%, maar voor 125% aftrekbaar van de belasting. Ofwel, schenkers kunnen méér schenken voor hetzelfde – of minder – geld. Schenkt u al aan Stichting Vrienden van de Zeister Muziekdagen? Dan kunt u overwegen het extra bedrag dat u vanaf 2012 van de Belastingdienst terugkrijgt aan ons te schenken! Al dan niet in de vorm van een nieuwe periodieke gift.

Geefwet stimuleert schenken aan cultuur

Het ministerie van Financiën wil met de Geefwet voor een periode van vijf jaar particulieren en bedrijven stimuleren te doneren aan cultuur. De verhoogde aftrek van giften gold aanvankelijk tot en met 2017. Onlangs is bekend gemaakt dat de wet met een jaar is verlengd tot 1 januari 2019. Daarna geldt weer de oude regeling van 100% aftrek zonder drempel.

Een belangrijke voorwaarde voor de verhoogde aftrek is dat de instelling waaraan u doneert een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is. Stichting Vrienden van de Zeister Muziekdagen heeft deze culturele ANBI-status.

De opvallendste fiscale maatregel van deze Geefwet is de verhoging van het bedrag voor cultuur dat voor aftrek in aanmerking komt met 25%. De belastingdienst accepteert dus dat u 25% méér aftrekt dan dat u werkelijk hebt geschonken. Deze extra aftrek geldt echter voor een maximum aan schenkingen van € 5.000 totaal per jaar. Deze extra aftrek van 25% mag daarmee dus maximaal € 1.250 per jaar bedragen.

Indien u meer dan € 5.000 per jaar aan culturele instellingen schenkt, dan is dat bedrag nog steeds aftrekbaar van de belasting, maar op het bedrag boven die € 5.000 mag de 25% verhoging niet worden toegepast.

Eenmalige giften

Uw eenmalige giften zijn slechts beperkt aftrekbaar. Alleen dat deel van de totale giften op jaarbasis hoger dan 1% (tot maximaal 10%) van uw drempelinkomen komt voor aftrek in aanmerking. De verhoging van 25% is uitsluitend van toepassing op giften aan culturele ANBI’s.

Periodieke giften

Periodieke giften zijn altijd en volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting. En tot € 5.000 geldt ook nog eens de verhoging van 25%. U kunt dus nu ook in 2016 en 2017 nog optimaal gebruikmaken van de Geefwet door uw gift aan Stichting Vrienden van de Zeister Muziekdagen voor vijf jaar of langer vast te leggen in een schriftelijke overeenkomst.

Hebt u hiervoor belangstelling, neemt u dan contact op met de secretaris van Stichting Vrienden van de Zeister Muziekdagen mw. Henny Jansen-van Leusden.

 

U kunt er dus voor kiezen het extra fiscale voordeel aan de cultuur te schenken, zonder dat het u iets extra kost.

Meer informatie over het aftrekken van giften bij belastingaangifte vindt u op de website van de Belastingdienst.