Voorzitter Vrienden

Introductie

De Stichting Vrienden van de Zeister Muziekdagen ondersteunt de doelstellingen van de Stichting Zeister Muziekdagen. Dit omvat onder meer het waarborgen van de continuïteit van de activiteiten van de Stichting Zeister Muziekdagen, zijnde de financiële en organisatorische ondersteuning van het bieden van kamermuziek in de ruimste zin. Tevens beheert de stichting het Beurzenfonds, dat studenten die hun bijdrage voor de deelname aan de masterclasses niet kunnen betalen van een beurs voorziet.

Vanwege het periodiek aftreden van de huidige voorzitter, zoekt het bestuur een kandidaat voor deze functie.

Wat bieden wij

Een prettige en goed georganiseerde werkomgeving voor een festival dat steeds meer naam en faam krijgt en grote waardering kent in Zeist en daarbuiten.

Een hecht bestuur met een goede samenwerking met het bestuur van de Stichting Zeister Muziekdagen. Op dit moment bestaat het bestuur uit drie leden. Beide stichtingen zijn nauw met elkaar verbonden.

Een betrokken groep van ongeveer 30 vrijwilligers die met passie bijdragen aan de organisatie van het festival. Deze groep wordt aangestuurd door het bestuur van de stichting Zeister Muziekdagen.

Werkzaamheden voorzitter

 • Zorgt voor een goede in- en externe vertegenwoordiging van het bestuur waaronder het onderhouden van contacten met de voorzitter van de Zeister Muziekdagen
 • Bewaakt de voortgang en kwaliteit van bestuurlijke onderwerpen
 • Zorgt samen met de secretaris en de penningmeester voor het opstellen van het jaarverslag/inhoudelijk activiteitenverslag
 • Aanspreekpunt voor/implementeren van nieuwe ontwikkelingen/ initiatieven met name de werving van vrienden, onderhouden van contacten en het organiseren van evenementen
 • Zorgt voor een goede taakverdeling en onderlinge vervanging
 • Ziet toe op de juiste naleving van de statuten en de besluiten van het bestuur en alle andere regels en bepalingen
 • Signaleert problemen en draagt oplossingen aan of legt deze voor aan de juiste persoon binnen de organisatie

Functie-eisen / Kennis en vaardigheden

 • Beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden
 • Heeft affiniteit met besturen en organiseren van activiteiten
 • Heeft sterke affiniteit met muziek
 • Is in staat zowel intern als extern de stichting te vertegenwoordigen en de vastgestelde beleidsvisie uit te dragen
 • Beschikt over een pro-actieve, energieke en enthousiasmerende houding
 • Lokaal netwerk

 

Wilt u meer weten over deze functie?

Stuur dan een mail naar: vrienden@zeistermuziekdagen.nl of neem contact op met de

voorzitter Wim Vermaak: 06 – 23 912 945.