17 - 31 augustus 2019

ANBI-gegevens

De Stichting Zeister Muziekdagen is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanaf 1 januari 2014 dienen ANBI's een aantal gegevens op hun website openbaar te maken. Dat doen wij via deze pagina. Meer informatie over ANBI's kunt u vinden op de website van de Belastingdienst.

 

 

Naam Stichting Zeister Muziekdagen
   
Doelstelling Doelstelling van de Stichting Zeister Muziekdagen is de financiële en organisatorische ondersteuning van kamermuziek. Meer informatie over onze doelstelling vindt u in het beleidspan.
   
Bestuur

Mr. Liselotte Pesch, voorzitter

Drs. Karin Strengers-Olde Kalter, secretaris

Drs. Reinout Gunst, penningmeester

Drs. Stef Rietbergen, marketing, pr en sponsoring

Drs. Jan de Waard, artistieke zaken

   
Beleidsplan Ons beleidsplan vindt u hier.
   
Beloningsbeleid Afgezien van de artistiek leider is de stichting geheel en al een vrijwilligersorganisatie. Meer informatie vindt u in het beleidsplan.
   
Activiteitenverslag Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2018 vindt u hier.
   
Jaarverslag De financiële verantwoording vindt u hier.
   
RSIN 8032.71.669
   
Contactgegevens   Adres: Van Dijcklaan 7, 3723 CE Bilthoven
E-mail: info@zeistermuziekdagen.nl